072 - 280 17 40 info@huberfonster.se

Ventilation
   Fönsterventil / Spaltventil

VENTAIR II TRDn användas för att åstadkomma en permanent, tillräcklig mängd frisk luft till rummen. Automatisk tryckreglering, skyddar mot alltför omfattande utbyte av luft under perioder med kallt och blåsigt väder. Kontrollerad ventilation, garanterar komfort och hälsosamt inomhusklimat.

VENTAIR är utrustade med självverkande flödesregulator som anpassar sig automatiskt via tryckskillnaden, Detta innebär att mängden luft är konstant, oberoende av väder (vind, kyla). Manuell kontroll, inklusive avstängning är möjlig. Den självverkande spaltventilen är placerad i den övre horisontella delen av fönsterprofilen. Den består av två delar - luftintag monterad på utsidan, och en flödesregulator monteras på insidan av fönstret. Dessa element är sammankopplade med en skåra som gjorts i profilen i fönstret, så att luftflöde kan passera. Luftintaget har skydd mot inträngande regnvatten och är även försedd med insektsnät . Fördelar med spaltventil: - Optimalt utbyte mellan inomhus och utomhus luft. - Automatisk självreglerande ventilation. - Flödesregulator anpassad till tryckskillnaden förhindrar ljud eller brus - Väldigt hög ljudisolering. - Väldigt hög värmeisolering.