072 - 280 17 40 info@huberfonster.se

 • Energieffektiva - Låga u-värden som sparar energi.
 • Underhålsfria - Pvc fönster behöver aldrig målas och är väderbeständigt.
 • Bra miljöval - Materialet är fullständigt återvinningsbart.
 • Mått- ,form- och färganpassat med olika färg invändigt och utvändigt.
 • Säker konstruktion - Brandsäkrare jämfört mot träfönster.
 • Billigt - Pvc fönster är ett väldigt prisvärt alternativ och du kan spara mer än 50%
 • jämfört mot traditionella fönster.
 • Våra fönsterkonstruktioner består av metallförstärkta flerkammarprofiler. Luftkammarna medför en kraftig reduktion av värmeförluster. Med hjälp av PVC-fönster kan du sänka dina uppvärmningskostnader kraftigt.

 • Pvc fönster kräver inga underhållsinsatser (t.ex. målning) och har därmed en reducerad påverkan på miljön samt att PVC-fösters höga isoleringsförmåga sänker ett hushålls energiförbrukning.

 • Fönsterkonstruktioner av PVC är ekologiskt konkurrenskraftiga. Miljömässigt påverkar inte dessa fönster miljön mer än ett träfönster eller aluminiumbeklätt fönster. Våra fönster tillverkas även av blyfria fönsterprofiler. Genom mekanisk återvinning kan fönsterprofiler malas ner och återanvändas i olika syften.

 • Alla våra fönster tillverkas mått- och formanpassat efter dina behov utan extra kostnad. Äldre hus har ofta fönster som inte är standard hos många av dagens fönstertillverkare och därför kan de vara svårt att hitta ett billigt alternativ. Vi har även ett brett urval av färger. Fönstren kan tillverkas med 1-sidig kulör alternativt 2- sidig kulör.

 • Säkerheten i pvc fönster beror framförallt på vilka beslag som används i konstruktionen. 80% av alla inbrott sker genom ett fönster eller en fönsterdörr därför är de viktigt att använda beprövade leverantörer. En generell förhöjd säkerhet på pvc fönster är att glaslisterna sitter på insidan av PVC fönstret och ger därmed automatiskt lite extra säkerhet då tjuven inte kan plocka ut glaskassetten utifrån. Vädringsläge minimerar också inbrottsrisken genom att man slipper öppna upp ett fönster helt utan endast några centimeter inåt i överkant.

 • 1.) Genom att vrida handtaget på fönstret till ett 90% läge frigörs bågen och fönstret kan öppnas.

  2.) Genom att vrida handtaget mellan öppningsläget och vädringsläget, frigörs en fin springa på några millimeter mellan fönstrets båge och karm för mild luftgenomströmning.

  3.) Eftersom fönstret är både sido- och bottenhängt finns fler öppningsmöjligheter än på utåtgående fönster. Vädringsläget aktiveras genom att handtaget vrids 180%, och skapar en springa på ca 10 centimeter i fönstrets överkant.