072 - 280 17 40 info@huberfonster.se

Huber Fönster säljer fönster där kvalitén och energieffektiviteten står i fokus.
Kundanpassade fönsterlösningar förenklar och möjliggör fler alternativ för stora och små beställare.
Du kan anpassa alla dina fönster enligt egna mått och estetiskt utförande. Möjlighet till fönster i fri form med spröjs och olika färg på in- och utsida finns. Även ett brett urval av olika individuellt fönsteranpassade tillbehör som ventiler, myggnät, rullgardiner, persienner, specialglas m.m. finns som tillval.


 

Offerter


En offert från Huber Fönster är normalt giltig i 30 dagar. Undantaget gäller för begränsade kampanjer. Reservation för slutförsäljning.


Godkännande av order


Huber Fönster skickar dig alltid offertunderlag på din förfrågan. Du mottar i mail eller brev information om de mått du har frågat på, i vissa fall medföljer även en PDF-fil med mått och antal.
Huber Fönster tillverkar fönster enligt angivna mått utan någon extra kostnad, du ska alltså ange de EXAKTA måtten från karm till karm. Det är alltså viktigt att du kontrollerar måtten. Det är du som kund, som är ansvarig för att måtten stämmer. Det är exaktmåtten som står på din skriftliga offert som vi tillverkar efter.
Spröjsen är mellanliggande mellan glasen, om ej annat anges specifikt i din offert. Vi har även utanpåliggande spröjs.
När du väl skickar in din beställning, kan ändringar ej göras. Efter lagd order går det heller inte att häva/annullera ordern, var därför noggrann med att kontrollera att allt stämmer i din beställning innan du godkänner.


Leverans


Huber Fönster använder egna och externa speditörer för transporten. Vi kan aldrig lova eller garantera någon specifik dag eller tidpunkt för leverans, även om vi gärna skulle velat göra det. Ni blir aviserad om att godset har lämnat vårt lager 1-2 dagar innan leverans. Därför behöver vi ditt telefonnummer (aviseringsnummer). Lämna gärna mer än ett då det är viktigt att vi kan få kontakt med dig dagtid så att leveransen inte blir försenad. Chauffören lämnar godset på närmast lämpliga ställe. Det är kundens ansvar att se till att det finns en lämplig avlastningsplats och uppställningsyta för fönstret när leverans sker. Förflyttning av gods som strider mot vad vi här föreskriver sker på kundens ansvar.

Vägen till lossningsplatsen måste vara farbar för en lastbil, praktiska begränsningar kan gälla för vissa orter. Om vägen inte är farbar levererar vi produkterna till den plats som vi kan nå med våra bilar. Vid beställning kontrollera att leveransadressen stämmer. Riskens övergång mellan säljare och köpare övergår vid leverans. Därför är det så viktigt att godset kontrolleras. Kontrollera fönstren vid mottagandet och rapportera omgående transportskador till transportören/chauffören Skulle leveransskador upptäckas bör skriftlig notering göras av dig på fraktsedeln. Övriga skador ska rapporteras inom skälig tid. Det är kundens ansvar att se till att behörig person finns hemma vid leverans.. Det åligger kunden att betala för eventuell extra frakt om kunden ej är hemma vid leverans och Huber Fönster måste skicka godset på nytt. Kunden måste då ersätta denna extra fraktkostnad samt emballage och packning.

Lagra alltid fönstren/dörrarna stående på stabilt underlag. Felaktiga varor måste förvaras torrt, under tak, oanvända i väntan på vidare åtgärd. Det är köparens ansvar att produkten förvaras på ett korrekt sätt.

Skadat eller felaktigt gods får INTE monteras. Det är strängeligen förbjudet att montera fönster och dörrar innan fakturan är betald, detta är ett avtalsbrott och kommer att beivras. Vid brott mot det ovan sagda inser jag att jag har gjort fel och därmed fråntar jag mig själv all rätt till kompensation i efterhand.

Ett tips! Planera och beställ i god tid innan ni beställer hantverkare.


Leveransförsening


Leveransförsening kan förekomma av olika orsaker och Huber Fönster ersätter inte direkt eller indirekt skada som vållats av att vi levererar senare än avtalats.


Fraktkostnader


Leveranserkostnader tas fram individuellt enligt postnr och antal beställda fönster.


Betalningsvillkor


Det slutpris du har fått är med all rabatt inräknad. Slutpriset går ej att kombinera med andra erbjudanden eller kampanjer.
Vid beställning erläggs handpenningsfaktura om 50 % av pris för fönster, dörrar, glaspartier etc. inklusive tillbehör vid beställningstillfället (gäller ej montering). Först då sätts produkten i tillverkning.
Resterande 50% av betalningen för fönster och tillbehör faktureras vid leverans. Vid exportförsäljning tillämpar vi förskottsbetalning till
100 %. Samma villkor gäller företagskunder.

Fakturering: Vi fakturerar via e-post om ej annat bestäms. I samband med er leverans så skickar vi ut fakturan, till den e-postadress vi har fått av dig.


Garantier


Huber Fönster lämnar följande garantier på fönster och fönsterdörrar:


För PVC-fönster

  • 10 års garanti mot blekning.
  • Glas: 10 års garanti mot kondens mellan glasen i isolerrutan.
  • 10 års garanti på fönster gällande beslag och funktion.

Garantin gäller under förutsättning att produkten monteras av fackman och att underhållet sköts korrekt. Garantin gäller vidare under normal användning för enskilt bruk. Garantin täcker ej onormalt slitage eller felanvändning av produkten. Beslagen ska smörjas 1 gång per år, med syrafritt fett. Gummilister skall sprayas/beläggas med silikon 1 gång per år.

Om åverkan på karm och båge görs, såsom hålborrning gäller ej garantin. Garantin innebär att vi sänder ersättningsprodukt eller utför reparation av produkten utan kostnad för dig. Garantin täcker inte demontering av felaktig produkt, samt montering av ersättningsprodukt. Huber Fönster ersätter inte eventuella skador som kan ha orsakats på grund av felaktigheter av våra produkter. Varken indirekt eller direkt skada.

Force majure


Huber Fönster och våra underleverantörer är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar eller försenar fullgörandet. Som befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, elavbrott, sabotage, olyckshändelse, förseningar i leveranser från underleverantörer, omfattande produktionsstörningar, kraftiga prisökningar, större svängningar i växelkurser eller jämförbara händelser utanför vår kontroll.


Produktreservation


Vi reserverar oss för eventuella fel och förklaringsmisstag som kan förekomma på vår hemsida och i vår kommunikation med kunden. Vi förbehåller oss rätten att när vi så önskar, ändra priser på våra produkter. Kampanjer och rabatter kan förekomma. Ingen reducering av priser sker i efterhand av redan köpta produkter, om Huber Fönster efter att du köpt sänker priserna. Likaväl som vi inte extradebiterar om vi höjer priserna. Reservation mot slutförsäljning av produkter samt för borttagning av produkter ur sortimentet om och när Huber Fönster finner det lämpligt.


Montering


Alla våra fönster byggs enligt den senaste produktionstekniken. Varje fönster funktionskontrolleras innan leverans till dig. Funktionaliteten på ditt fönster består av 50 % på vår tillverkning och 50 % av montaget av ditt nya fönster. Därför är det oerhört viktigt att det monteras rätt. Vi rekommenderar att du använder fackman för montage. Observera att skyddstejpen får sitta kvar i maximalt 2 månader på våra pvc fönster, annars finns risk för att tejpen färgar av sig.


Personuppgifter


Vi använder dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Vi kommer att göra en kreditprövning i samband med din beställning. I övrigt kommer vi att försöka ge dig god service med utskick av erbjudanden och kataloger. Vi säljer inte personuppgifter till tredje man.


Synpunkter


Har ni några synpunkter och funderingar kring köpvillkoren kontakta oss.